سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشگاه امام صادق 
مدرس 
 
 
جریان شناسی وهابیت 
تدریس 
موسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی 
مدرس 
 
 
پاسخ به شبهات مذهبی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکزی 
مدرس 
 
 
جریان شناسی وهابیت 
تدریس 
موسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی 
مدرس 
 
 
منبع شناسی فریقین 
تدریس 
موسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی 
مدرس 
 
 
آشنایی با تاریخ وعقاید وهابیت  
تدریس 
مرکز تخصصی تربیت محقق مذاهب اسلامی 
مدرس 
 
 
منبع شناسی فریقین 
تدریس 
مدرسه فرق وادیان 
مدرس 
 
 
منبع شناسی فریقین 
تدریس 
مرکز پژوهشی امت محمد 
مدرس 
 
 
پاسخ به شبهات کلامی 
تدریس 
مدرسه شهیدین 
مدرس 
 
 
تاریخ تشیع 
تدریس 
معاونت فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی 
مدرس 
 
 
تاریخ ومکاتب فقهی اهل سنت 
تدریس 
معاونت فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی 
مدرس 
 
 
نقد وبررسی عقاید عام وهابیت 
تدریس 
معاونت فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی 
مدرس 
 
 
نقد وبررسی عقاید خاص وهابیت 
تدریس 
مرکز تخصصی علوم حدیث قم 
مدرس 
 
 
پاسخ به شبهات حدیثی 
تدریس 
موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام 
مدرس 
 
 
اهل بیت از دیدگاه اهل سنت 
تدریس 
موسسه شیعه شناسی اصفهان 
مدرس 
 
 
غلو وغلات 
تدریس 
مدرسه علمیه شهیدین 
مدرس 
 
 
در آمدی بر مباحث شیعه شناسی