بازخوانی یک ریزش، زندگانی سعدبن ابی وقاص
53 بازدید
ناشر: برگ فردوس
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
نخبگان هرجامعه ای در رشد یا انحطاط آن نقش آفرین اند وجامعه نوپای اسلامی پس از رحلت پیامبراعظم از این اصل مستثنا نبود.صحابه به عنوان نماد نخبگان سیاسی- فرهنگی در فراز وفرود جامعه آن دوران موثر بودند ومع الاسف نامورانی در آن عرصه به پیشینه خود پشت کرده وطلیعه دار بحران ها و وانحراف ها گشتند ودر صف «ریزش ها» جای گرفتند... این کتاب بازخوانی ریزش صحابی نامی «سعدبن ابی وقاص» است